O nás

Spoločnosť REPAR – Building Control, s.r.o. pôsobí v odbore merania, regulácie, riadenia technologických procesov a vykonáva:

- technicko-poradenskú činnosť,

- vypracovanie projektovej dokumentácie, 

- softvérové práce na úrovni PLC a SCADA systému, 

- dodávku prístrojov a zariadení a ich montáž, 

- oživenie a uvedenie do prevádzky, 

- revízie, záručný a pozáručný servis. 

Na území celej Slovenskej republiky máme vybudovanú sieť technicko-poradenských a servisných skupín. V Košiciach pôsobí naša kancelária ako priame zastúpenie spoločnosti REPAR – Building Control, s.r.o. pre príslušný región.